Přeskoč navigaci

Zde hledá Jyxo.

Jyxo

Jak na vyšší účinnost odkazů

Marek Prokop, vydáno/aktualizováno: 21.11.2001/09.12.2001

Většina tvůrců a majitelů webů si přeje, aby u nich návštěvník zhlédl co nejvíce stránek. Současně ale nesmí jen tak bezcílně bloudit, nýbrž se musí dostat co nejrychleji k tomu, co hledá. Podstatnou roli zde hraje navigace a konkrétně podoba odkazů.

Někdy vám ani nemusí jít o maximální počet shlédnutých stran, ale chcete, aby návštěvníci klikali na určité odkazy víc než na jiné. Tohoto cíle se často dosahuje barevným zdůrazněním, či výraznými grafickými odkazy. Chování návštěvníka jde nicméně ovlivnit i čistě textovými odkazy, jsou-li správně navrženy.

Délka textu odkazů

Studie použitelnosti (viz např. [1]) ukazují, že delší, popisné odkazy dosahují lepších výsledků než krátká hesla. Uživatelé prostě chtějí vědět, kam odkaz vede. Pokud si nejsou jisti, co po kliknutí na odkaz uvidí, jejich ochota kliknout se snižuje.

Krátké, heslovité odkazy, kromě nižší klikatenosti, navíc přinášejí i riziko omylů v navigaci. Na webu s krátkými a málo výstižnými odkazy proto větší část uživatelů zmateně bloudí, místo aby snadno našli nejrychlejší cestu ke svému cíli.

Kam dlouhé odkazy umístit

Dlouhé, popisné odkazy se samozřejmě nehodí do menu, jehož velikost bývá omezená. Tam je na místě spíše využití atributu title (viz dále). Dlouhé odkazy však jde často s úspěchem zapracovat přímo do textu a ideální prostor pro ně bývá pod hlavním textem stránky. Výborným řešením je použití dlouhých odkazů v rámci kontextové navigace, jejíž princip je popsán v [2].

Využití atributu title

Možná jste si všimli, že když na stránkách Sovy v síti najedete myší na některý odkaz z menu vlevo nahoře, objeví se v "bublině" (u některých prohlížečů ve stavovém řádku) podrobnější popis. Na příklad pro odkaz "Registrace" se vám zobrazí "Jak si přihlásit a odhlásit odběr Sovy v síti". Toho je dosaženo pomocí atributu title a zdrojový kód uvedeného příkladu vypadá takto:

<a href="reg.html" title="Jak si přihlásit a odhlásit odběr Sovy v síti">Registrace</a>

Jedná se o techniku vhodnou zejména pro odkazy ve svislém menu, kde bývá autor limitován šířkou, nebo přímo v textu tam, kde z důvodů zachování jeho smyslu a stylu nelze delší odkaz použít.

Nejen délka...

Nejde však jen o délku odkazů. Stejnou roli hraje i výstižnost jejich znění. Pozor na to, že běžní uživatelé často neznají terminologii, která je pro webdesignéra samozřejmá. Typickým příkladem je používání anglických slov (download, link, site map, home, newsletter), ale jedná se i o některé české termíny, které jsou laikům překvapivě často nesrozumitelné (formulář), resp. si pod nimi neumí nic konkrétního představit (kniha návštěv, diskusní fórum).

Nezapomínejte na tlačítka

To co bylo řečeno o odkazech, platí i o popisech formulářových tlačítek. Webdesignéři např. někdy neurčují hodnoty atributu value tlačítka submit tím nechají na prohlížeči, co zobrazí. Internet Explorer pak v závislosti na verzi zobrazí třeba text Odeslat dotaz. V případě, kdy se nejedná o skutečný dotaz, ale např. o objednávku, je uživatel takovým text zmaten naprosto dokonale a kliknutí na tlačítko dost možná rozmyslí.

Vždy proto text formulářových tlačítek definujte explicitně, např. takto:

<input type="submit" value="Pošli objednávku">

Předvídejte omyly

I přes veškerou péči věnovanou výstižnosti odkazů se určité nejednoznačnosti asi nevyvarujete. I na to ale existuje elegantní řešení. Na stránky, na které vedou potenciálně nejednoznačné odkazy, umístěte dobře viditelné odkazy zpět a na všechny alternativní cíle. I když se tedy na takovou stránku uživatel dostane omylem, velmi snadno najde cestu ke svému původnímu cíli.

Záleží i na počtu

Poněkud zjednodušeně avšak výstižně řečeno je použitelnost stránky nepřímo úměrná počtu odkazů, které jsou na ní umístěny. Je to logické, čím většímu výběru je uživatel vystaven, tím pravděpodobněji si vybere špatně a zabloudí. Vždy pečlivě zvažujte, jakými cestami by se návštěvník měl ubírat a pro ty mu nabídněte odkazy. Ideální je opět kontextová navigace popsaná v [2]. Není chybou, když ty nejdůležitější odkazy uvedete na stránce několikrát, pokaždé s jiným popisným textem.

Pokud se velikému počtu odkazů na stránce nemůžete z nějakého důvodu vyhnout, dbejte na to, aby se navštívené odkazy barevně lišily od těch dosud nenavštívených. Ve velkém počtu si to návštěvník sám neuhlídá a nechtějte slyšet, co bude na vaši adresu říkat, až si potřetí otevře stránku, která ho vůbec nezajímá.

Související odkazy a zdroje:

  1. http://world.std.com/~uieweb/bookexpt.htm
  2. Kontextová navigace (Sova v síti)

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro vás.