Přeskoč navigaci

Zde hledá Jyxo.

Jyxo

Tagy se zvláštním významem, dokončení

Marek Prokop, vydáno/aktualizováno: 1.10.2001/13.01.2002

Z tzv. phrase elemtents jsme v minulém čísle probrali tagy DEL, INS, ABBRACRONYM. Dnes nám zbývají CITE, CODE, KBD, SAMPVAR.

CITE — citace

Jak název napovídá, označují se tagem CITE citace. Ovšem pozor, nikoli ve významů citátů lidí, na to slouží QBLOCKQUOTE, ale spíše citace názvů, např. zeměpisných, názvů knih, článků, atd. CITE nemá žádné atributy, kromě obecných (např. TITLE).

Jedná se o čistě řádkový prvek a nemůže tedy obsahovat prvky blokové. Sám může být obsažen v prvcích jak blokových, tak řádkových. Prohlížeče jeho obsah obvykle vykreslují kursivou.

CODE — počítačový kód

Řádkový prvek označující počítačový kód. Nejčastěji se jedná o zdrojový kód stránky v HTML, nebo zdrojový kód v nějakém programovacím jazyce. Často se používá v kombinaci s prvkem PRE, což naleznete i ve zdrojovém kódu článků v archivu Sovy v síti.

Prohlížeče mají tendenci vykreslovat CODE velmi malým písmem. Je proto vhodné definovat vlastní vlastnosti písma pomocí CSS. Kromě obecných atributů, nelze použít žádné jiné.

KBD — vstupní text

KBD označuje text, který má být vložen do počítače, tj. napsán na klávesnici. Tag nachází uplatnění především v příručkách k programům, ale můžete ho použít i v nápovědném textu k formulářů na vašich stránkách. Ke vstupnímu poli Jméno tedy můžete např. uvést:

Zadejte vaše jméno, např. <kbd>Josef Novák</kbd>

Prohlížeč se vám v takovém případě "odmění" tím, že text "Josef Novák" vykreslí neproporcionálním písmem. To navíc můžete ovlivnit pomocí CSS.

Jedná se o řádkový prvek bez zvláštních atributů.

SAMP — výstupní text

Jedná se o jakýsi protipól KBD, neboť označuje počítačový výstup, tj. to, co vám počítač zobrazí po nějaké vaší akci. V příručce k nějakému programu tedy můžete napsat např.:

Stiskněte <kbd>Enter</kbd> a zobrazí se <samp>Uloženo</samp>

SAMP je řádkový prvek bez zvláštních atributů.

VAR — proměnná

Poslední z tagů se zvláštním významem je VAR. Označuje proměnné či parametry programu. Opět najde uplatnění především v počítačových příručkách, nebo k návodů pro vaše HTML formuláře. Já jím s oblibou označuji názvy formulářových polí a tlačítek, např. takto:

Zadejte své jméno do pole <var>Jméno</var> a klepněte na tlačítko <var>Odešli</var>.

Dlužno dodat, že mezi phrase elements patří i tagy EM (zdůraznění) a STRONG (silné zdůraznění). Ty jsou vám všem ale určitě natolik známé (a jistě je používáte místo IB), že nemá smysl o nich psát.

Na závěr ještě zdůrazním, že všechny tyto tagy můžete použít v kombinaci s CSS. Velmi rychle tak nastylujete celý váš web, aniž byste museli použít pro styly třídy. Velmi praktické.

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro vás.