Přeskoč navigaci

Zde hledá Jyxo.

Jyxo

Výhody a nevýhody rámců

Marek Prokop, vydáno/aktualizováno: 23.4.2001/02.03.2002

Při své poradenské činnosti často narážím na stránky nevhodně používající rámce (frames). Vysvětlováním, proč jsou rámce obvykle nevhodné, resp. za jakých okolností mohou být užitečné trávím mimořádně velikou část svého času. Rozhodl jsem se tedy sepsat toto shrnutí výhod a nevýhod rámců.

Rozhodování zda použít, či nepoužít rámce by nemělo vycházet pouze z toho, zda se vám rámce líbí, či zda jste jejich rozhodný odpůrce. Při návrhu stránek je vždy třeba vzít v úvahu mnoho faktorů, zejména:

 • předpokládané publikum (cílová skupina)
 • struktura webu a navigace s ohledem na optimální prezentaci obsahu
 • důležitost kompatibility s vyhledávacími službami
 • rozpočet na vytvoření a rozpočet na provoz a průběžnou údržbu
 • předpokládané rozšiřování stránek v budoucnu

Rámce mohou mít tyto výhody:

 • snadná údržba opakujících se částí stránek (záhlaví, zápatí, bočních navigačních pruhů); oceníte zejména v případě mnohastránkových webů (nebo plánujete-li větší rozšiřování) a nemáte k dispozici skriptování na straně serveru, umožňující vkládat opakující se části stránek z jednoho zdrojového souboru

 • v případě větších, opakujících se částí se vlastní obsah stránek načítá rychleji; to platí i v případě, že máte možnost vkládat opakující se části do všech stránek na straně serveru

 • lze vytvořit oblast stránky, která je trvale viditelná, nezávisle na rolování; toho lze jinak dosáhnout jen pomocí DHTML technik, jejichž kompatibilita s prohlížeči je obvykle mnohem menší než rámce

 • v případě některých složitějších aplikací (např. webových obchodů) lze rámce využít k předávání dat při přechodu mezi jednotlivými stránkami

Častěji však převažují tyto nevýhody:

 • absolutní nekompatibilita se staršími prohlížeči; je tedy třeba dělat a udržovat verzi bez rámců

 • problémy s použitelností, zejména pro méně zkušené uživatele - bývá obtížné stránku s rámci vytisknout či uložit na disk; uložit do záložek (oblíbených položek) lze zpravidla jen úvodní stránka, nikoli tu, kterou by uživatel chtěl; rolování kurzorovými klávesami (znám uživatele, kteří sahají na myš jen v nejnutnějším případě) někdy nefunguje

 • nutí uživatele vidět něco, co vidět nechce, na úkor toho, co vidět chce

 • pomalejší natahování

 • nelze se z venku odkazovat na konkrétní stránky, což mívá fatální důsledky pro možnosti propagace

 • problémy s vyhledávacími službami; vyhledávací služby buď určitou stránku nenajdou vůbec, nebo pošlou návštěvníka na stránku bez kontextu ostatních rámců a tedy např. bez jakékoli navigace; důsledky pro propagaci jsou opět fatální

 • nelze přiřadit samostatný titulek jednotlivým stránkám; tím se znepřehledňuje navigace (příkazy prohlížeče zpět a vpřed) a opět to nesvědčí indexování vyhledávacími službami

 • u nerolovatelných rámců hrozí, že uživatel skryté části vůbec neobjeví, protože má menší okno prohlížeče, než se kterým autor počítal

 • nadbytečné posuvníky zabírají cenné místo a matou méně zkušené uživatele

 • obtížněji se realizují externí odkazy

Zdroje k článku:

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro vás.