Přeskoč navigaci

Zde hledá Jyxo.

Jyxo

Používáte správný typ html dokumentu?

Marek Prokop, vydáno/aktualizováno: 17.4.2001/21.04.2002

Snad víte, že každý HTML dokument by měl začínat deklarací svého typu. Je to ten řádek, který se vkládá ještě před značku <html>. Méně jasné ale možná je, co má vlastně obsahovat.

Standardní DTD (Document Type Definition, deginice typu dokumentu) publikuje IETF, W3C a ISO/IEC. Těmi hlavními jsou:

HTML 2.0

první DTD definující HTML jako aplikaci SGML. Dnes již téměř nepoužívaný.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">

HTML 3.0

rozšířil HTML 2.0 např. o tabulky. Dnes se také již prakticky nepoužívá.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 3.0//EN//">

HTML 3.2

první norma, která dosáhla výrazného rozšíření počínaje rokem 1996. Zahrnuje dnes známé prezentační prvky původně zavedené Netscapem a převzaté i dalšími prohlížeči. Tento typ je stále vhodný, pokud chcete dosáhnout maximální kompatibility s nejrůznějšími prohlížeči.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">

HTML 4.0 a 4.01

tato norma má 3 samostatné typy dokumentů:

Striktní

který zahrnuje jen strukturální prvky.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Strict//EN">

Přechodný (transitional)

který kvůli zpětné kompatibilitě starších kódů zahrnuje i prvky převzaté z HTML 3.2.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

Frameset

je samostatný typ pro dokumenty, které používají rámce.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN">

Který typ používat? Dnes nejčastější a nejvíce univerzální je typ HTML 4.01 Transitional. V tom můžete použít vše, co je obsaženo v normě HTML 4.0, včetně odmítnutých (deprecated) prvků a atributů. Pokud chcete být na sebe přísnější a více se přiblížit duchu moderního HTML, můžete zkusit HTML 4.01 Strict. Pak ale musíte zapomenout na všechny odmítnuté prvky a atributy (např. FONT, B, I, atd.). Chcete-li dosáhnout maximální kompatibility s prohlížeči, můžete zvolit HTML 3.2, ovšem v tom případě nesmíte použít mnohá rozšíření HTML 4.

Co je však nejdůležitější, nezapomeňte vždy na prvním řádku vašeho dokumentu jeho typ uvést.

Zdroj: Document Types and the WDG DTD.

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro vás.